CONTRACTOR: Agència Catalana de l’Aigua

TITLE: Model hidrogeològic per a l’aqüífer al.luvial de la riera d’Arbúcies.

YEAR: 2010-11


CONTRACTOR: Ajuntament de Sant Climent Sescebes.

TITLE: Projecte del perímetre de protecció del pou i de la font natural de Sant Climent Sescebes.

YEAR: 2010


CONTRACTOR: Consell Comarcal d’Osona.

TITLE: Estudi dels nivells de base dels nitrats a les aigües subterrànies de la comarca d’Osona, a través del seguiment de les fonts naturals.

YEAR: 2009-10.


CONTRACTOR: Agència Catalana de l’Aigua

TITLE: Model hidrogeològic per a l’aqüífer al.luvial de la riera de Santa Coloma.

Realitzat en col.laboració amb la Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

YEAR: 2008-2009.


CONTRACTOR: Consorci de la Crosa de Sant Dalmai

TITLE: Pla de gestió dels valors hidrològics de l’entorn de la Crosa de Sant Dalmai (Gironès-la Selva).

YEAR: 2008 -2009


CONTRACTOR: Agència Catalana de l’Aigua

TITLE: Diagnosi hidrogeològica de la Conca Alta de la Muga (Alt Empordà).

YEAR: 2007 -2009.


CONTRACTOR: Ajuntament de Calonge

TITLE: Estudi de la intrusió marina i dels efectes geotècnics relacionats al litoral de Sant Antoni de Calonge.

YEAR: 2007 -2009


CONTRACTOR: Agència Catalana de l’Aigua

TITLE: Estudi de la contaminació per nitrats al Lluçanès (Osona). Estudi hidrogeològic, hidroquímic i multisotópic, i delimitació de la vulnerabilitat als recursos.

Realitzat amb col.laboració amb el Grup de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona i amb Geoservei, Projectes i Gestió Ambiental, SL

YEAR: 2007 -2008


CONTRACTOR: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

PROGRAM: Coneixement del territori català i desenvolupament sostenible

TITLE: Cartografia geotècnica del Pla de Girona

YEAR: 2003 -2004


CONTRACTOR: Institut Cartogràfic de Catalunya

PROGRAM: Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

TITLE: Cartografia geològica dels fulls Salt, Santa Coloma de Farners, Cassà de la Selva, Vidreres i Llagostera

YEAR: 2003


CONTRACTOR: Institut Cartogràfic de Catalunya

PROGRAM: Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

TITLE: Cartografia geològica del full de Calella de Palafrugell

YEAR: 2003


CONTRACTOR: Ajuntament de Caldes de Malavella

TITLE: El.laboració itinerari geològic del terme municipal

YEAR: 2003


CONTRACTOR: Ajuntament de Lloret de Mar

TITLE: El.laboració mapa geològic del terme municipal

YEAR: 2001-2002


CONTRACTOR: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

TITLE: Projecte d’aplicació de criteris tècnics de referència que han de delimitar i condicionar les expectatives d’extraccions d’àrids en l’àmbit hidrogeològic del riu Ter

Número de Projecte: 12.03.327/7 Generalitat de Catalunya (ACA)

YEAR: 2001


CONTRACTOR: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (Generalitat de Catalunya)

PROGRAM: Mineria. Número de Projecte: 13.04.226.09/7 Generalitat de Catalunya

TITLE: Recerca de nous recursos miners a Catalunya

YEAR: 2000-2001


CONTRACTOR: Carbonar S.A.

TITLE: Estudio estratigráfico y sedimentológico de los depósitos estefanienses del yacimiento de Carbonar S.A. (Vega de Rengos, SO Asturias)

YEAR: 2000-2001


CONTRACTOR: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

TITLE: Delimitació i condicionament de les activitats extractives d’àrids en diversos àmbits hidrogeològics de les comarques gironines. Sectors Ter (Pasteral- Sant Julià de Ramis) i rieres costaneres del Baix Empordà i de la Selva

YEAR: 2002


CONTRACTOR: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (Generalitat de Catalunya)

PROGRAM: Aigües minerals envasades. Número de Projecte: 13.04.226.10/4 Generalitat de Catalunya

TITLE: Estudi de les aigües minerals a la zona Montseny-Guilleries, Serralada T ransversal i Pirineus

YEAR: 1999-2000


CONTRACTOR: Instituto Tecnológico y Geominero de España

PROGRAM: Cartografía geológica continental y marina. Número de Projecte: 542L-Línea 110

TITLE: Infraestructura geológica y recursos del subsuelo. Superproyecto 9001.

YEAR: 1998-2000

Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com