La docència que imparteixen els membres del Geocamb als Graus de la Facultat de Ciències de la UdG és la següent,

A diversos graus de la Facultat de Ciències:

Mòdul

Curs

Tipus

Crèdits

Geologia | Ciències Ambientals

1er

Obligatoria

9

Geologia | Biològiques

1er

Obligatoria

6

Tècniques Científiques Integrades I

1er

Obligatoria

6

Tècniques Científiques Integrades II

1er

Obligatoria

6

Tècniques Científiques Integrades III

1er

Obligatoria

6

 

Al Grau de Ciències Ambientals:

Assignatura

Curs

Tipus

Crèdits

Hidrogeologia

2n

Obligatoria

6

Cartografia

2n

Obligatoria

3

Tècniques de reconeixement del subsòl 4t Optativa 3
Tècniques de restauració ambiental 4t Optativa 3
Restauració del medi natural 4t Optativa 3
Recursos geològics 4t Optativa 3
Riscos naturals 4t Optativa 3
Treball Final de Grau (TFG) 4t Obligatoria 12
Projectes / Pràctqiues en empresa 4t Obligatoria 6

 

Web dels estudis de Grau, Facultat de Ciències [Link]

Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com