Els membres del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental, en tant que docents del Departament de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències de la UdG, imparteixen la docència relacionada amb les matèries pròpies de la Geologia i de l’avaluació del medi físic.

Actualment, amb la implantació del pla de Bolònia, els nous Graus de la Facultat de Ciències (Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química) programen un curs comú en el que s’imparteix l’assignatura de Geologia General a tots els estudiants de la Facultat. Tanmateix, es contribueix a les assignatures de Tècniques Científiques Integrades en col.laboració amb altres professors de diferents departaments de la Facultat.

Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com