Col·lecció “El vulcanisme de les comarques de Girona” (1981-2007):