publicacions

Gros, M., Mas-Pla, J., Boy-Roura, M., Geli, I., Domingo, F. (2019). Veterinary pharmaceuticals and antibiotics in manure and their fate in amended agricultural soils: Findings from an experimental field site (Baix Empordà, NE Catalonia) Science of the Total Environment, 654: 1337–1349. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.061 Abstract The fate and transport of...

Accessibles en format paper a la pròpia Àrea de Geodinàmica de la Universitat de Girona i GEOCAMB - properament accessibles també online Col·lecció “Cartografia geològica a escala municipal” de la província de Girona” (1979-1997) a escala aproximada 1:12.000: Begur Besalú Calonge Cassà de la Selva Girona ...

Les Guilleries i Collsacabra són dos espais d’atractiu natural i paisatgístic indubtable. Eminentment muntanyosos i recoberts pràcticament arreu, han estat des d’antic dues àrees allunyades de la influència urbana. Relativament poc poblades, van ser l’escenari d’una considerable activitat econòmica en el passat, lligada sobretot a...