jardins-de-roques

La roca Roca ígnia hipoabissal formada per cristalls tabulars de plagiòclasi i feldspat potàssic, de fins a 2 mm de diàmetre. Aquests mostren una textura esferulítica. És a dir, que tenen una forma més o menys globular. També conté biotita i quars. Com a mineral secundari...

La roca Roca ígnia hipabissal formada per cristalls de mida grossa de quars, feldspats potàssics (ortòclasi i microclina), plagiòclasi (albita), moscovita, granats i turmalina. L’ortòclasi i la microclina tenen la mateixa composició química, si bé la primera cristal·litza en el sistema monoclínic i la segona en...

La roca Roca sedimentària carbonàtica, formada majoritàriament per calcita. La roca és un agregat d’oòlits. Els oòlits són partícules de forma esfèrica de mida entre 0,25 i 2 mm de diàmetre formades per successives làmines concèntriques de carbonat que embolcallen un nucli intern. Són com petites...

La roca Roca metamòrfica formada essencialment per miques (clorita, biotita) i quars. S’hi observen làmines fines que es trenquen de manera irregular i sovint paral·lela. En els esquistos –a diferència de les pissarres- els grans minerals poden veure's a ull nu. La textura característica en escates...

La roca Roca sedimentària carbonàtica, formada per cristalls de calcita. La paraula “travertí” prové de l’expressió llatina lapis tiburtinus: pedra de Tibur -l'actual Tívoli, proper a Roma- on apareixen i s'exploten diferents tipus de roques calcàries d'origen lacustre. Aquest tipus de roca també s’anomena tova calcària....

La roca És una roca ígnia plutònica. Té una textura inequigranular. Això vol dir, que presenta una marcada diferència de grandària entre els cristalls que formen la roca. Els més grans tenen de 3 a 5 mm de diàmetre, amb predomini de plagiòclasi i quars, amb...

La roca Roca ígnia hipabissal formada majoritàriament per cristalls d’albita. L'albita (NaAlSi 3 O 8 ) és un silicat del grup dels feldspats sòdic-potàssics. El seu nom prové del llatí albus, que significa “blanc”. També conté quars i moscovita. Aquestes roques afloren en forma de dics...

La roca Roca sedimentària carbonàtica amb una abundant presència de fòssils de nummulits. A les nostres comarques és coneguda com a “Pedra de Girona” atès que es ve explotant des de l'antiguitat a la ciutat de Girona i rodalies. És una roca de color gris clar,...

La roca Quarsita. Més en concret: es tracta d’una corniana quarsítica. Roca metamòrfica formada per quars i biotita. També presenta feldspat potàssic com a mineral accessori.  D’on prové? De la pedrera “El Pilar” (antigament anomenada pedrera d’en Jover), situada en el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant...

La roca Roca ígnia volcànica formada, majoritàriament, per minerals dels grup de les plagiòclasis. Presenta una coloració gris-negrosa. La mida dels seus cristalls sol ser tant petita (<0,1 mm) que no es poden veure a ull nu. Ocasionalment també pot tenir una textura porfírica, en la...